Obchodní podmínky1.  Všeobecná ustanovení

1.1. Internetový obchod dostupný na adrese http://www.haciendanabytek.cz/ je vedený Mateuszem Surmiakem v rámci činnosti firmy Made of Wood Group Surmiak Mateusz se sídlem v Polské republice, 34-106 Świnna Poręba, Świnna Poręba 210, DIČ: 552-159-42-17, IČ: 121142551, zapsané w Centrální evidenci a informaci o obchodní činnosti a zapsané v Evidenci obchodní činnosti, vedené starostou Makowa Podhalańského s číslem 1131/010, dále jen „prodávající”.

1.2. Definice:
a) Pracovní den – jeden den od pondělí do pátku kromě dnů vyhlášených svátků.
b) Zákazník – plnoletá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právního subjektu, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu.
c) Spotřebitel – fyzická osoba, která provádí s prodávajícím právní činnosti, které nejsou přímo spojené s její obchodní nebo profesní činností.
d) Kupující – zákazník a spotřebitel.
e) Prodávající – Mateusz Surmiak, provádějící činnost v rámci firmy Made of Wood Group Surmiak Mateusz, Świnna Poręba 210, 34-106 Świnna Poręba, Polská republika.
f) Elektronický účet – soubor údajů v informačním systému prodávajícího, chráněný uživatelským jménem a heslem sděleným kupujícím, obsahující údaje o kupujícím a informace o jeho objednávkách v internetovém obchodě.

1.3. Způsob kontaktování:
a) telefonicky na čísle: +48 537 437 500,
b) e-mailem: kancelar@haciendanabytek.cz

1.4. Za účelem používání informačního systému prodávajícího má být k dispozici:
a) počítač, notebook, tablet, smartfon nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu s rozlišením 1024x768,
b) přístup k elektronické poště,
c) přístup k internetu s možností Cookies a Javascript.

1.5. Osobní údaje jsou zpracovány prodávajícím pouze a výhradně v rozsahu a v návaznosti na tyto Obchodní podmínky. Kupující sděluje své údaje dobrovolně a má právo nahlížet do jejich obsahu, jejich aktualizace a úprav.


2.  Objednávání a vyřizování objednávek

2.1. Objednávky jsou přijímány:
a) na stránkách: http://www.hacienda.pl/ v aplikaci „košík”, kde kupující sděluje své kontaktní údaje, určuje objednané zboží a volí způsob platby,
b) na telefonním čísle: +48 537 437 500,
c) e-mailem: kancelar@haciendanabytek.cz

2.2. V případě objednávání v aplikaci „košík” kupující obdrží na sdělenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí objednávky.

2.3. Telefonické objednávky budou potvrzeny zprávou zaslanou na sdělenou e-mailovou adresu.

2.4. V případě objednávek zasílaných e-mailem, po zaslání kupujícím informace o objednávce prodávající potvrdí na e-mail uvedený v objednávce kupní podmínky a celkovou cenu objednávky včetně DPH.

2.5. Pokud kupující ve vlastní režii neodebere zboží a rozhodne se pro doručení objednaného zboží dopravcem prodávajícího, cena sdělena prodávajícím bude zahrnovat rovněž cenu dopravy.

2.6. Aby prodávající mohl určit cenu dopravy objednaného zboží, je kupující povinen uvést přesnou doručovací adresu.

2.7. Realizace objednávky je zahájena:
a) v případě objednávek placených při odběru - po potvrzení prodávajícím přijetí objednávky,
b) v případě objednávky hrazené převodem, elektronickou platbou – po zaúčtování prostředků na účtu prodávajícího.

2.8. Před objednáním zboží je kupující povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami.

2.9. Lhůta vyřízení objednávky je stanovena v prodejních podmínkách, zaslaných prodávajícím, a je uvedena v pracovních dnech.

2.10. V případě zboží označeného jako „akce” nebo zboží označeného jako „výprodej”, o pořadí vyřizování objednávek rozhoduje pořadí přijetí potvrzených objednávek tohoto zboží. Množství zboží v akčních cenách nebo v rámci výprodeje je omezena.

2.11. Pokud prodávající není schopen zhotovit, připravit k odeslání a doručit objednané zboží ve lhůtě stanovené v objednávce, je povinen o této skutečnost informovat zákazníka a dohodnout s ním novou lhůtu. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením termínu vyřízení objednávky, je to důvod pro zrušení smlouvy.

2.12. Elektronické služby poskytované prodávajícím v podobě formuláře objednávky a účtu jsou zdarma.


3.  Dodání

3.1. Prodávající nabízí následující způsoby odběru a dodání zakoupeného zboží:
a) osobní odběr v sídle firmy na adrese: Świnna Poręba 210, 34-106 Świnna Poręba, Polská republika
b) kurýrní služba,
c) vlastní doprava prodávajícího.

3.2. Doporučuje se, aby všechny výrobky, které by mohly být s ohledem na jejich vlastnosti a rozměry poškozeny během dopravy kurýrní službou, a které nebudou osobně převzaty kupujícím, byly doručeny kupujícímu dopravním prostředkem prodávajícího, po dřívějším potvrzení ceny za dopravu prodávajícím.

3.3. Při odběru zboží je zákazník povinen pečlivě ověřit obsah zásilky. Reklamace, týkající se mechanického poškození, budou řešeny pouze v případě sepsání škodního protokolu, potvrzeného podpisem zákazníka a doručovatele zásilky.

3.4. Zboží je majetkem prodávajícího do chvíle úhrady zákazníkem celkové ceny.


4.  Platby

4.1. Kupující může uhradit objednané zboží:
a) hotově v sídle prodávajícího – nejpozději při osobním odběru objednaného zboží,
b) hotově zástupci prodávajícího – při doručení,
c) převodem na níže uvedený účet prodávajícího:
89 8799 0001 0017 0107 1547 0001 nebo 17 1020 1433 0000 1502 0091 1099
d) dobírkou při odběru zásilky od kurýrní služby,
e) formou elektronické platby a platby platební kartou v servise PayU (podrobné informace o servise: http://www.payu.pl/) a PayPal (podrobné informace o servise: https://www.paypal.com/pl/home).


5. Reklamační řízení

5.1. Prodávající je povinen dodat zboží bez právních a fyzických vad. Na zboží zakoupené spotřebitelem se vztahuje dvouletá záruka, počínaje dnem prodeje.

5.2. Nábytek je určený k používání výhradně ve vnitřních prostorách, při teplotě 15-30
st. C. Dřevěný nábytek nemůže být používán venku. Umístění na slunci, ve vlhkých prostorách nebo při nízké teplotě může mít za následek vznik prasklin ve dřevě, na lakovaném povrchu nebo znetvoření nábytku.

5.3. Dřevěný voskovaný nábytek je nutné čistit pouze přípravky určenými k jeho ošetření. K ošetření nábytku nelze používat mokré, vlhké hadříky. Během používání nábytku je třeba se vyvarovat stavění ne jeho povrchu mokrých a horkých předmětů – mohou mít za následek rozpuštění ochranné vrstvy vosku a odbarvení povrchu. V tomto případě je nutné opětovné voskování celé části nábytku.

5.4. S ohledem na technická omezení počítačových monitorů se mohou barvy zobrazeného nábytku mírně lišit od skutečnosti. Dřevo je přírodní materiál, s vlastní kresbou a unikátní strukturou, díky čemu má každý kus nábytku, námi zhotovený, vlastní a neopakovatelný charakter. Jeho přirozené vlastnosti mohou způsobit barevné rozdíly na jednotlivých částech nábytku. Používání různých technologií barvení při výrobě nábytku může vést k rozdílům v expozici přirozené struktury a kresby dřeva.

5.5. Rozměry uvedené na stránkách jsou vnější rozměry nábytku.

5.6. Prodávající si vyhrazuje právo na konstrukční změny, které nemají vliv na funkčnost nábytku, za účelem jeho vylepšení.

5.7. Reklamaci je nutné podat písemnou formou elektronicky na e-mail: kancelar@haciendanabytek.cz nebo poštou na adresu sídla firmy. Pro zjednodušení vyřízení reklamace doporučujeme uvést údaje, jako:

a) jméno, příjmení, adresa objednatele,
b) popis předmětu reklamace a připojení fotografií znázorňujících vady,
c) uvést požadavek.

5.8. Reklamace budou vyřízeny během 14 dnů od data jejich přijetí. Kupující obdrží odpověď písemnou formou.

5.9. Prodávající nese odpovědnost vůči zákazníkovi do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání. Prodávající nenese odpovědnost za zmařené výhody zákazníka.6.  Mimosoudní způsoby řešení reklamace a uplatňování nároků, podmínky přístupu k těmto postupům

6.1. Podrobné informace, týkající se mimosoudního řízení reklamace a uplatňování nároků, a podmínky přístupu k těmto postupům lze získat v sídlech a na internetových stránkách okresních/městských ochránců práv spotřebitelů, vojvodských inspektorátů obchodní inspekce a na úřadě ochrany konkurence a spotřebitele.


7.  Odstoupení od smlouvy

7.1. Kupní smlouvy, uzavírány prostřednictvím http://www.haciendanabytek.cz/, jsou smlouvy uzavírané na dálku. V souladu s platnými předpisy má spotřebitel právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží bez udání důvodů.

7.2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy tím způsobem, že odešle prohlášení o odstoupení prostřednictvím elektronické pošty na adresu kancelar@haciendanabytek.cz nebo písemně na adresu sídla firmy v souladu se vzorem dostupným na našich internetových stránkách (příloha).

7.3. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen neprodleně odeslat zboží, ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Doporučuje se předchozí kontakt s prodávajícím za účelem určení způsobu odběru zboží prodávajícím nebo jinou osobou oprávněnou prodávajícím.

7.4. Spotřebitel nese odpovědnost v případě snížení hodnoty věci v souvislosti s jejím používáním způsobem přesahujícím nutný způsob pro zjištění vlastností, charakteru a/nebo funkčnosti věci.

7.5. Doporučuje se odeslání (pokud to je možné) zboží v originálním balení včetně všech přiložených dokladů. Výše uvedené má doporučující charakter a nemá vliv na vyřízení nároku na odstoupení od smlouvy.

7.6. Spotřebitel hradí přímé náklady na vrácení zboží.

7.7. Prodávající vrátí spotřebiteli úhradu na určený bankovní účet nebo poštovní složenkou ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží.

7.8. Pokud strany nedohodly jinak, spotřebitel nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku v případě, pokud:
a) předmětem služby je věc neprefabrikována, zhotovena podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb;
b) předmětem služby jsou věci, které jsou po doručení, s ohledem na jejich charakter, nerozlučně spojené s jinými věcmi.


8.  Závěrečná ustanovení

8.1. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou sepsány v polském jazyce.

8.2. Používání služeb poskytovaných elektronicky je spojeno s nebezpečím ingerence třetích osob. Prodávající nemá vliv na činnost a dostupnost internetu. Kupující, který provádí platbu elektronicky, je povinen ve zvýšeném rozsahu chránit informace před přístupem třetích osob.

8.3. Prodávající si vyhrazuje právo provádění změn nynějších Obchodních podmínek ze závažných důvodů, tj. změna právních předpisů.

8.4. Ve věcech, které nejsou řešeny těmito Obchodními podmínkami, jsou uplatňovány platné polské předpisy, zejména Občanský zákoník, zákon o poskytování služeb elektronickou formou ze dne 18. července 2002, zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014.
Pay with PayU

Koupit od výrobce

Newsletter

Blogy
Blog. Dřevěný nábytek - madeofwood.cz Blog. Nábytek z masivu - masivninabytek24.cz Blog. Encyklopedie dřeva - nabytekborovicovy.cz Blog. Dřevo technika - nabytekzmasivu24.cz Blog. Exkluzivní nábytek - voskovanynabytek.cz
kancelar@haciendanabytek.cz